toppbild.jpg

 

Program

Årets tema: Vad är den nya ambulanssjukvården?

 

Observera att det är begränsad antal platser till workshopparna. Anmälan släpps senare.

 BALLROOM  LÄKTAREN  WORKSHOPS  ÖVRIGT

TISDAG 18 oktober 2022

08:30

UTSTÄLLNING ÖPPNAR

09:00-10:00 BALLROOM


INVIGNINGEN AV KONGRESSEN

KEYNOTE: Johan Herlitz, senior professor i prehospital akutsjukvård och pionjär inom forskning om hjärtstopp, ger en överblick av den prehospitala vårdens och forskningens utveckling och vilka utmaningar vi står inför idag.

10:00-10:30 FIKA OCH UTSTÄLLNING
BALLROOM LÄKTAREN 3 x WORKSHOPS
10:30-12:00 10:30-11:15 11:30-12:30


Utalarmering, svåra samtal och beslut: utmaningar, erfarenheter och pågående projekt

Larmsjukvården spelar en avgörande roll i den prehospitala kedjan. Bedömningarna och besluten baseras på begränsad information och får stora konsekvenser för såväl patienter som prehospital personal. Sessionen presenterar erfarenheter och utmaningar från larmaktörers och forskares perspektiv med fokus på de svåra samtalen och bedömningarna i det förändrade vårdlandskap vi står inför idag. Kan digitala stöd och AI bidra till säkrare bedömningar?

Moderator: Inger Holmström, professor, Mälardalens Högskola

Talare:
• Inger Holmström, professor, Mälardalens Högskola
• SOS Alarm
Sjukvårdens Larmcentral (SvLC)


Ambulanssjukvård i komplexa miljöer

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping diskuterar och väver samman etablerade och nya koncept såsom Prehospital sjukvårdsledning (PS), Samverkan på skadeplats, och Omhändertagande i riskfylld miljö.


Workshop 1A Den svåra luftvägen

Genom teoretiska och praktiska moment får du lära dig olika strategier och metoder som är användbara vid prehospital hantering av svår luftväg. Workshopen leds av Denise Bäckström, överläkare i anestesi- och intensivvård, specialiserad inom Critical Emergency Medicine. Denise arbetar som medicinsk ledningsläkare och traumaansvarig för ambulans och akut i Region Gävleborg, som läkare på akutläkarbilen i Stockholm.


Workshop 2A Stoppa Blödning
Arrangör: Katastrofmedicinskt centrum (KMC)


Workshop 3A - Släpps inom kort!

12:00-12:30 LUNCH
BALLROOM LÄKTAREN
13:30-14:30 13:30-14:30


The future is now! Om innovation och ny teknik i ambulanssjukvård

Möjligheterna med olika typer av innovativ teknik, digitala verktyg och AI är enorma för den prehospitala vården. Men var står vi egentligen idag? Hur kan vi arbeta för att nyttiggöra teknik från andra sektorer eller sådant som är vardagsteknik i resten av samhället inom ambulanssjukvården? Sessionen fokuserar på aktuella projekt och goda exempel från Sverige och omvärlden och avslutas med ett simulerat scenario som visar hur ny teknologi kan användas i den prehospitala strokekedjan.


Moderator: Hanna Maurin Söderholm, programansvarig för PICTA Prehospital innovationsarena vid Lindholmen Science Park

Simulering: PreHospen och den prehospitala simuleringsgruppen vid KTC, Högskolan i Borås


Abstractpresentationer

Ta del av det senaste inom den prehospitala forskningen!

Antagna abstracts anslås 1/9

14:30-15:00 FIKA + Postervandring i mässan
BALLROOM LÄKTAREN 3 x WORKSHOPS
15:00-16:30 15:00-16:00 15:00-16:00


Stressens påverkan på bedömningar, beslut och hälsa

Stress är en viktig faktor i ambulanssjukvården. Stress kan både skärpa våra sinnen och försämra våra förmågor samt påverka hälsa. Sessionen presenterar stressens påverkan på våra kognitiva förmågor, hur stressen påverkar i verkliga situationer samt hur stress kan påverka vår hälsa som ambulanspersonal. I sessionen diskuteras även krishanteringsstrategier.

Moderator: Magnus Andersson Hagiwara, professor, Högskolan i Borås/PreHospen

Talare:
• Per-Olof Michel, tidigare försvarsöverpsykiater/överstelöjtnant
• Alf Ingesson Thoor, Leg. psykolog/pensionerad pilot från Flygvapnet
• Kåre Karlsson, forskare och ambulanssjuksköterska


Personcentrerad mobil röntgen


Workshop 1B Den svåra luftvägen
Genom teoretiska och praktiska moment får du lära dig olika strategier och metoder som är användbara vid prehospital hantering av svår luftväg. Workshopen leds av Denise Bäckström, överläkare i anestesi- och intensivvård, specialiserad inom Critical Emergency Medicine. Denise arbetar som medicinsk ledningsläkare och traumaansvarig för ambulans och akut i Region Gävleborg, som läkare på akutläkarbilen i Stockholm.

Workshop 2B Stoppa Blödning
Arrangör: Katastrofmedicinskt centrum (KMC)

Workshop 3B - Släpps inom kort!

17:00 UTSTÄLLNINGEN STÄNGER
19:00

KONFERENSMIDDAG
Konferencier och underhållning: Henrik Widegren, ÖNH läkare, artist samt känd från “Fråga Lund”
Festunderhållning: Duojag

ONSDAG 19 oktober 2022

08:30 UTSTÄLLNINGEN ÖPPNAR
BALLROOM LÄKTAREN 3 x WORKSHOPS
09:00-10:30 09:00-10:00 09:00-10:00

Etik inom ambulanssjukvården

De etiska frågorna inom svensk ambulanssjukvård är mer angelägna än någonsin, allt mot bakgrund av de utmaningar och etiska dilemman som ambulanspersonalen ställs inför.

Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, ger en introduktion till etisk vård och även vad som kännetecknar oetiska beslut inom ambulanssjukvård. Därefter följer en simulering av ett scenario som illustrerar ett aktuellt etiskt dilemma. Scenariet efterföljs av dialog och mentometeromröstning där auditoriet får rösta på ”rätt” beslut.

Moderator: Birgitta Wireklint Sundström, senior professor i vårdvetenskap

Talare: Lars Sandman

Simulering: Anna Kängström, Andreas Dehre, Linus Backlund, Gabriella Norberg Boysen ambulanssjuksköterskor och lärare vid ambulansprogrammet Högskolan i Borås


Abstractpresentationer

Ta del av det senaste inom den prehospitala forskningen!

Antagna abstracts anslås 1/9


Workshop 1C Den svåra luftvägen

Genom teoretiska och praktiska moment får du lära dig olika strategier och metoder som är användbara vid prehospital hantering av svår luftväg. Workshopen leds av Denise Bäckström, överläkare i anestesi- och intensivvård, specialiserad inom Critical Emergency Medicine. Denise arbetar som medicinsk ledningsläkare och traumaansvarig för ambulans och akut i Region Gävleborg, som läkare på akutläkarbilen i Stockholm.


Workshop 2C Stoppa blödning
Arrangör: Katastrofmedicinskt centrum (KMC)

Workshop 3C - Släpps inom kort!

10:30-11:00 FIKA + Postervandring i mässan
BALLROOM LÄKTAREN
11:00-12:00 11:00-12:00


Panel: In the Spotlight

Sociala medier som Instagram, Tiktok, Facebook, Snapchat, poddar och bloggar har blivit ett allt viktigare verktyg för att nå ut, kommunicera och skapa delaktighet i samhället. Hur kan vi använda dessa inom ambulanssjukvården? Vilka utmaningar och problem finns? Överväger fördelarna nackdelarna? Och vad betyder det för organisationen eller den enskilde personen bakom ett konto när drevet går?

I en spännande dialog ledd av Paulina Neuding, journalist och jurist, får vi ta del av erfarenheterna från en rad aktiva sociala medierprofiler inom blåljusområdet, bl a Nadim Ghazale, författare och kommunpolis i Borås, och Fehrat Robin,ambulanssjuksköterska.


Ökad psykisk ohälsa i samhället - vad innebär det för oss prehospitalt?
Hur vårdar vi, organiserar oss och hanterar denna växande grupp? Utmaningar och erfarenheter från pågående projekt.

Moderator: Christer Axelsson, professor i prehospital akutsjukvård,PreHospen Högskolan i Borås

Talare: Släpps inom kort!

12:00-13:30 LUNCH
BALLROOM LÄKTAREN
13:00-15:30 13:30-15:00


Samverkan i kris?

Samverkan mellan blåljusmyndigheter är avgörande för utfallet av en insats i samband med kriser och större händelser. Men hur står det till med samverkan? I sessionen presenteras erfarenheter från större händelser och kriser samt forskningen inom området. Sessionen avslutas med en paneldiskussion med representanter från olika blåljusaktörer

Moderator: Paulina Neuding, journalist och jurist.

Talare:
• Ola Fredriksson, nationella avdelningen, NOA, arbetar med att utveckla polisens ledningssystem vid särskilda händelser.
• Petra Helgegren, Regional beredskapssamordnare i Region Jönköping. Genomgång av PDV händelsen i Vetlanda mars 2021.
• Erik Carlström, professor i vårdvetenskap med inriktning mot ledarskap och organisation

Panel:
Talarna ovan samt Karin Gunnvall ambulanssjuksköterska AISAB, Christian Carlsson, Nationellt utvecklingscentrum för Räddningstjänst; Sjukvårdens Larmcentral


Abstractpresentationer

Ta del av det senaste inom den prehospitala forskningen!

Antagna abstracts anslås 1/9

15:30-16:00 FIKA
16:00-17:00 BALLROOM


Final: Ambulans-SM
Kom och titta på när landets två vassaste ambulansteam gör upp i ett utmanande scenario
Sessionsledare och SM-general: Klara Jepsen

Prisutdelningar:
• RAS pris till Årets ambulanssjuksköterska
• Vinnare av pris för bästa poster
• Vinnare av pris för bästa magisteruppsats
• Vinnare av ambulans-SM

Avslutning